flag
flag
flag

Програми

ДЕЦАТА ЗА КОИТО НЯМА ЧАКАЩИ СЕМЕЙСТВА

Ние от Фондация „БЛАГОСЛОВЕНИ” вярваме, че всяко дете има правото и нуждата да получи шанса да развие максимално своя потенциал. Най-благотворната среда за развитието на всяко дете е семейната, тази на любящи и съзнателни родители, които си дават сметка за уникалната ценност на всяко човешко същество и са готови да полагат нужната грижа, за да може то да разцъфне в своята пълна красота.
За съжаление в България има много деца, които никой не е пожелал. Много от децата, настанени в институции, имат специални нужди или са на по-висока възраст. Да се намери семейство за тях отнема повече време, но ние вярваме, че някъде по света техните родители може би ги чакат.
Независимо, дали ще успеем да намерим семейство за тези деца, ние им дължим тази грижа и полагаме усилия за да им дадем този шанс.

С цел да се увеличи шанса на тези деца да намерят семейство, Министерството на правосъдието има въведена специална процедура. Тя е уникална, тъй като дава възможност на осиновители, готови да приемат дете със специални нужди или дете на по-висока възраст, да започнат своята осиновителна процедура много по-бързо.

Повече информация ще намерите тук.


Фондация "БЛАГОСЛОВЕНИ" е акредитирана за посредничество при Международно осиновяване от кандидат осиновители, с обичйно местопребиваване в Австрия, Италия, САЩ, Канада, Гърция и Кипър. Всяка страна има изисквания и специфики в законовата си уредба. Повече информация за изискванията на всяка от държавите, за които имаме акредитация, може да откриете тук:

АВСТРИЯ

ИТАЛИЯ

САЩ

КАНАДА

ГЪРЦИЯ

КИПЪР