flag
flag
flag

Национално законодателство

Международното осиновяване в България е регулирано от Семейния кодекс в глава осма - Осиновяване и от Наредба № 2/2014г. и Наредба № 3/2014г. на Министерство на Правосъдието, които ще намерите по долу.

Международно законодателство

България е страна-членка на Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване. По-подробна информация относно Конвенцията за правата на детето и Хагската конвенция ще откриете в линковете отдолу.